Pedagogisch Coach
Samen werken aan talent
door middel van coaching
of training.
Lees verder
Jeugd Breincoach
Heeft uw kind ook problemen met
concentreren, plannen, motivatie?
Metis Coaching kan u dan helpen!
lees verder
Coaching en Training
Metis coaching draagt op verschillende
manieren bij aan het samen werken aan talent
voor volwassenen, jongeren en kinderen
lees verder

Wilt u ook samen werken aan talent?

Metis Coaching

Metis coaching is er voor kinderen, jongeren, ouders, kinderopvang en professionals.
Samen werken aan talent door middel van coaching of training.

Metis Coaching voor kinderen en jongeren

Kinderen worden door middel van coaching en oefeningen begeleid bij leermoeilijkheden op verschillende gebieden (concentratie, beelddenken, motivatie, gedragsproblemen, ASS, AD(H)D, hoogbegaafdheid, faalangst en andere oorzaken).

Metis Coaching in de kinderopvang

Voor de kinderopvang wordt er professionele pedagogische coaching voor de pedagogisch medewerkers aangeboden. Coaching voor de pedagogisch coach en ondersteuning in het pedagogisch beleid behoren ook tot de mogelijkheden.

Metis Coaching voor professionals

Metis coaching biedt verschillende mogelijkheden voor professionals die zich willen ontwikkelen of verdiepen door middel van intervisie, workshops of training.

Informeer naar de mogelijkheden.

Samen werken aan talent door middel van coaching of training.
Metis coaching is er voor kinderen, jongeren, ouders, kinderopvang en professionals.

Blogs van Metis Coaching

Neem contact op.

Neem contact op voor informatie of voor een vrijblijvend gesprek.

    This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).