Metis Coaching

Metis Coaching, samen werken aan talent

Metis Coaching is door mij, Linette Wiekema, opgezet.

Naast echtgenoot en moeder van twee opgroeiende pubers die ondertussen hun plek hebben gevonden in het voortgezet onderwijs, was het tijd om mijn eigen ontwikkeling voort te zetten.

Binnen mijn loopbaan als groepsleerkracht heb ik altijd het individuele kind en zijn/ haar mogelijkheden centraal gesteld. Vanuit deze individuele aanpak, waarbij ik ook de relatie met de ouders/ verzorgers intensiveerde, kwam ik meer en meer op de stoel van coach te zitten. Ik merkte dat ik hiermee van extra toegevoegde waarde kon zijn voor zowel de leerling als de ouder.

Daarnaast ben ik me als rekencoördinator ook gaan richten op het coachen van mijn collega’s en professionals. Mij werd duidelijk dat ik met het begeleiden en coachen van zowel kinderen als volwassenen in mijn kracht zit. Ik heb hiermee mijn talent gevonden, hetgeen ik anderen ook gun.

Ik ben me meer en meer gaan specialiseren in het coachen via meerdere workshops en de opleidingen tot Jeugd Breincoach en Pedagogisch beleidsmedewerker/-coach.

Nu wil ik graag mijn eigen talent en vaardigheden inzetten om middels coaching of training samen te werken aan het talent van jou of jouw zoon/ dochter.

Waar komt de naam Metis coaching vandaan?

Metis was de Griekse personificatie van de Godin van praktische en intellectuele wijsheid. In de Griekse mythologie was Metis de eerste vrouw van Zeus (de oppergod). Op een gegeven moment werd Zeus verteld dat de kinderen die hij en Metis samen zouden krijgen, sterker zouden worden dan hijzelf. Voor de oppergod was dat niet te accepteren en om dat te voorkomen at hij Metis op.

Het lot is sterker dan de goden. Metis was al zwanger toen hij haar opat en uit Zeus zijn hoofd werd toen Pallas Athene geboren (Godin van de kennis en de kunde).

Metis bleef in zijn binnenste opgenomen. Zij was nu zijn innerlijke raadgeefster.

Metis coaching kan je helpen om jouw eigen talent te ontwikkelen door je bij te staan in het ontdekken en ontwikkelen van jouw deskundigheid en pad van ontwikkeling.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).