Pedagogisch beleidsmedewerker

Externe Pedagogisch beleidsmedewerker/-coach van Metis coaching

Sinds 1 januari 2019 is elke kinderopvang volgens de wet IKK verplicht om zijn pedagogisch medewerkers coaching aan te bieden.
Een kwaliteit verhogende maatregel die verreweg de meest effectieve gaat zijn.
Metis Coach kan u dan helpen!

Herkent u dit?

Hoe effectief de coaching zal zijn, zal per organisatie verschillen. Een aantal factoren zal van invloed zijn op de samenwerking tussen coach en medewerker. Eén hiervan is de gelijkwaardige basis die aan het coachen ten grondslag ligt.

Een pedagogisch coach aanstellen heeft flinke financiële gevolgen, maar brengt in relatief kleine organisaties ook inhoudelijk wat teweeg.
Onafhankelijk van wie de taak van coaching op zich gaat nemen, krijgt men te maken met het “dubbele petten syndroom”. De verwevenheid van twee functies uitgevoerd door één persoon zorgt voor relationele spanningsvelden en belangenverstrengeling. Dat kan optimale en effectieve coaching in de weg staan.

Hier biedt een externe coach uitkomst!

Met een externe coach blijven onderlinge verhoudingen in het team ongewijzigd, waardoor coaching een veilige en betrouwbare plek inneemt in de ondersteuning van medewerkers.

Coaching geschiedt op basis van gelijkwaardigheid. Dat betekent de medewerker vooruit helpen door haar/hem te ondersteunen in het onderzoeken van de huidige situatie of gebeurtenis, het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden, met weerstand om te gaan, het stellen van nieuwe doelen waarmee zij/hij verder kan ontwikkelen en het nemen van gerichte acties om de prestaties te verbeteren.

De insteek is resultaatgericht, waarbij ook de weg ernaar toe een doel op zich is. Welke gedachtes spelen een rol in de pedagogische werkhouding, wat belemmert of inspireert juist, hoe uit zich dat in gedrag van nu, hoe bepalend is dat voor het pedagogisch handelen en het contact met anderen.

Voordelen van een externe pedagogisch coach

  • Coaching op basis van gelijkwaardigheid.
  • Waarborging van de coachings-uren.
  • Geen verleidingen van “tussen de bedrijven door” coaching.
  • Coaching vanuit uw pedagogisch beleid.
  • Open blik op uw organisatie.
  • Volledig ten dienste van de coachee.
  • Geen extra vast personeel op uw loonlijst.
kinderen aan het spelen
Samen werken aan talent door middel van coaching of training.
Metis coaching is er voor kinderen, jongeren, ouders, kinderopvang en professionals.

Metis Coaching kan uw eigen pedagogische coach helpen

Daarnaast biedt Metis coaching begeleiding en coaching voor de pedagogisch coach binnen uw eigen organisatie.
Ook deze coach heeft coaching nodig en zal zich verder willen ontwikkelen. Hiervoor kunnen wij op verschillende manieren iets voor u betekenen.
Te denken valt aan een individueel coaching traject of intervisie.

Wilt u verder informatie, neem dan contact op met Metis coaching.

Neem contact op.

Neem contact op voor informatie of voor een vrijblijvend gesprek.