Intervisie

Intervisie

Kom jij in je werk ook situaties tegen waarover je collega’s wilt raadplegen?

Metis en intervisiegroepen

Intervisie is een methode voor mensen die mèt en vàn elkaar willen leren.

Tijdens intervisie worden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie ingebracht en helpen mensen elkaar deze situatie te verhelderen en geven ze elkaar handreikingen om hier effectiever mee om te gaan. Intervisie is een methode waarbij de eigen deskundigheid binnen de organisatie/beroepsgroep wordt benut en verder wordt ontwikkeld met als doel: het bevorderen van de kwaliteit van het werk.

Wat is intervisie

Intervisie is een gestructureerde wijze van werkbespreking in een kleine groep professionals met een vergelijkbare functie. Dit betekent dat intervisie op basis van gelijkwaardigheid is.

Binnen de groep werk je aan vragen en dilemma’s uit de eigen praktijk.

Aanpak

Er wordt gewerkt met verschillende intervisiemethodes om vragen onder de loep te nemen. Je wordt uitgedaagd om eigen vooronderstellingen en interpretaties aan de kant te zetten en samen op zoek te gaan naar oplossingen voor problemen.
Gemiddeld komt een groep 6 keer bij elkaar.

Deze methode is ook uitermate geschikt wanneer u een brainstormsessie met uw team wilt.

Samen werken aan talent door middel van coaching of training.
Metis coaching is er voor kinderen, jongeren, ouders, kinderopvang en professionals.

Neem contact op.

Neem contact op voor informatie of voor een vrijblijvend gesprek.

    This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).