Jeugd Breincoach

Jeugd Breincoach

Heeft uw kind ook problemen met concentreren, plannen, motivatie?
Metis Coach kan u dan helpen!

Herkent u dit?

 • Loopt je kind vast op school?
 • Praat je kind niet makkelijk over zijn of haar emoties?
 • Kan je kind zich moeilijk concentreren?
 • Zit het hoofd van je kind vaak te vol of loopt het zelfs over?
 • Is er sprake van een verminderd zelfvertrouwen?
 • Heeft je kind moeite met huiswerk maken?
 • Kan je kind niet goed een taak zelfstandig uitvoeren thuis of op school?
 • Komt er niet uit wat er in zit?
 • Weet de leerkracht niet goed meer wat te doen?

Dan bent u aan het juiste adres bij de Jeugd Breincoach!

Metis Coaching, het juiste adres:

Als Jeugd Breincoach onderzoek ik samen met u en uw kind wat uw kind nodig heeft om lekker in zijn vel te zitten en om tot optimale prestaties te komen.
Hierbij kijken we naar de mogelijkheden die uw kind heeft. Daarnaast kijken we ook naar de belemmerende factoren.

De begeleiding is geschikt voor kinderen/jongeren tot en met 18 jaar met ADHD, ADD, ASS, dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid en concentratieproblemen.

Daarnaast is het begeleiden van kinderen die door andere omstandigheden moeite hebben met leren ook mogelijk.

Metis Coaching, zo werken wij

Eerst vindt er een intakegesprek plaats. Ter voorbereiding kunt u alvast het intakeformulier downloaden, invullen en mailen naar info@metis-coaching.nl.

Nadat duidelijk is waar het leerprobleem/de leerproblemen vandaan komen, zal er een begeleidingsplan worden opgesteld. Dit plan bevat een duidelijke lijn in de begeleiding vanuit de Jeugd Breincoach en bevat ook een overzicht van oefeningen die tijdens de begeleiding en daarna thuis ingezet (kunnen) worden. Deze oefeningen duren ongeveer 5 minuten per dag. De begeleiding zal 1x per week plaats vinden. Dit kan op school plaats vinden, maar ook op mijn locatie.

Oudergesprekken kunnen onderdeel zijn van het begeleidingsplan. Deze worden in overleg ingepland.

Samen werken aan talent door middel van coaching of training.
Metis coaching is er voor kinderen, jongeren, ouders, kinderopvang en professionals.

Executieve functies van Metis Coaching

Tijdens de begeleiding en de oefeningen die thuis gedaan worden,
worden de executieve functies verder ontwikkeld.

Wat zijn executieve functies?

Aan welke executieve functies werkt de Jeugd Breincoach?

Executieve functies zijn al die regelfuncties van de hersenen die essentieel zijn voor het realiseren van doelgericht en aangepast gedrag om activiteiten te plannen en aan te sturen.

Met deze functies bepalen we het doel van ons handelen en gedrag. We schakelen afleidende factoren uit en controleren we het effect, waarbij we rekening houden met toekomstige effecten.

We reguleren er onze emoties, motivatie en alertheid mee en laten ervaringen meespelen bij verwachtingen over en beslissingen voor de toekomst.

Executieve functies zijn een verzameling processen die te maken hebben met het beheren van jezelf en de bronnen die nodig zijn om een doel te bereiken.

Er zijn 11 executieve functies. De Jeugd Breincoach werkt voornamelijk met de volgende 6 functies:

 • Flexibel zijn (met tegenslag om kunnen gaan)
 • Stellen van prioriteiten (plannen, structureren en organiseren)
 • Een positief zelfbeeld hebben
 • Concentratie ( zaken kunnen onthouden, je aandacht kunnen vasthouden en verdelen)
 • Impulsbeheersing (leren nadenken voor je een beslissing neemt)
 • Gemotiveerd zijn

Wanneer deze functies goed ontwikkeld zijn, zal het kind/jongere niet alleen beter tot leren komen, maar zich ook beter kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig, evenwichtige volwassene. Tot ongeveer het 25ste  levensjaar zijn deze executieve functies nog volop in ontwikkeling. Ze spelen een belangrijke rol in onze schooltijd maar ook in onze mentale gezondheid, fysieke gezondheid, kwaliteit van leven, werksucces, relationele harmonie en publieke veiligheid.

Neem contact op.

Neem contact op voor informatie of voor een vrijblijvend gesprek.